Zorgverzekering 2025

Zorgverzekering 2025: wanneer is er nieuws?
Welke momenten in 2024 zijn cruciaal om het nieuws te volgen, zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken voor je zorgverzekering in 2025? Uiterlijk in de tweede week van november 2024 moeten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2025 bekend hebben gemaakt. Veel zorgverzekeraars kiezen ervoor hun premies al eerder te publiceren, terwijl een aantal wacht tot het allerlaatste moment. Daarna krijg je de kans om de zorgverzekeringen te vergelijken en eventueel over te stappen voor 2025. De deadline om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten is 31 december 2024. Als je zelf je oude zorgverzekering opzegt, heb je tot 31 januari 2025 de tijd om een nieuwe te kiezen. Wanneer je jouw oude verzekering vóór 31 december 2024 hebt opgezegd, kun je tot 31 januari 2025 een nieuwe zorgverzekering afsluiten, die dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 ingaat.

Zorgtoeslag 2025
Zoals eerder aangekondigd zal de zorgpremie in 2024 stijgen, en dienovereenkomstig neemt ook de zorgtoeslag toe. Voor huishoudens met meer dan één persoon zal de maximale zorgtoeslag naar verwachting met ongeveer 290 euro stijgen, en voor eenpersoonshuishoudens met circa 100 euro (deze bedragen zijn indicatief). Voor exacte informatie over jouw zorgtoeslag in 2025 kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

En het eigen risico in 2025?
Het eigen risico blijft ook in 2025 ‘bevroren’, wat betekent dat het bedrag van 385 euro voorlopig ongewijzigd blijft. Deze bevriezing kan echter leiden tot een verdere stijging van de zorgverzekeringspremies.

Mobiele versie afsluiten